Garantieaanvraag

Garantievoorwaarden

Indien uw artikel defect raakt binnen de garantieperiode kunt u gebruik maken van onze reparatie service. Hiervoor dient u een garantieaanvraag in te dienen. Dit kunt u doen door het invullen van ons garantieaanvraag formulier op de website.

Garantieaanvraag formulier

Na ontvangst van het ingevulde formulier met een geldige aankoopfactuur, zullen wij uw garantieaanvraag beoordelen. Daarna informeren wij u binnen +/- 2 werkdagen over het verdere verloop.

Voor een juiste klachtafhandeling is het belangrijk dat wij voldoende informatie van u ontvangen.

De garantietermijn op onze producten is 2 jaar en gaat in op de factuurdatum van het artikel.

Let op! Voor de garantieaanvraag is het aanleveren van de factuur van uw aankoop verplicht. Voor dealers van Airpress dient de aankoopfactuur aan de klant te worden gestuurd.

Let op: wij zullen uw aanvraag binnen 14 werkdagen in behandeling nemen. Als wij uw aankoop voor reparatie naar de fabrikant moeten sturen of speciale onderdelen besteld moeten worden dan kan een reparatie meer tijd in beslag nemen. We doen ons uiterste best u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

  • Als de goederen hersteld zijn zullen wij deze retour sturen. Indien het geen garantie betreft zullen wij een kostenopgaaf sturen. Bij garantieaanvragen welke na beoordeling niet onder garantie blijken te vallen zullen de afhaal/verzend - en onderzoekskosten doorberekend worden.
  • Eigen arbeidsuren vallen niet onder garantie en zullen niet vergoed worden.
  • Indien wij voor de afwerking van een klacht vervangende goederen leveren, zullen wij deze eerst factureren. Na een positieve garantiebeoordeling zullen wij deze crediteren.
  • Uitzonderingen op onze garantietermijn zijn de gegalvaniseerde ketels (garantietermijn van 10 jaar) en de modellen uit de professionele HL/HK/K serie (garantietermijn van 3 jaar).
  • Uitzondering: De garantietermijn op demoproducten is 3 maanden en op 2de kans producten 6 maanden na aankoop.
  • De garantie zal automatisch vervallen als er wijzigingen uitgevoerd zijn zonder toestemming van de fabrikant of dat er onderdelen vervangen zijn welke niet origineel zijn. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door ondeskundige behandeling of onvoldoende onderhoud uit te voeren.
  • Garantieclaims worden enkel verleend indien de aanvraag met een complete garantieaanvraag inclusief een aankoopbewijs zal worden aangeleverd. Wij adviseren u om de conditie en volledigheid van de machine te controleren.