Garantie


Indien u een klacht heeft over een van onze producten dient u hiervoor een garantie
aanvraagformulier via onze website in te vullen. Na ontvangst van het ingevulde formulier met een
geldige aankoopfactuur, zullen wij u op de hoogte brengen over het verdere verloop van de
procedure. Voor een juiste klachtafhandeling is het belangrijk dat wij voldoende informatie van u
ontvangen.

Als de goederen hersteld zijn zullen wij deze retour sturen. Indien het geen garantie betreft zullen
wij een kostenopgaaf sturen. Bij garantieaanvragen welke na beoordeling niet onder garantie blijken
te vallen zullen de afhaal/verzend - en onderzoekskosten doorberekend worden.

Eigen arbeidsuren vallen niet onder garantie en zullen niet vergoed worden.

Indien wij voor de afwerking van een klacht vervangende goederen leveren, zullen wij deze eerst
factureren. Na een positieve garantiebeoordeling zullen wij deze crediteren.

De garantietermijn op onze producten is 2 jaar na verkoop aan de klant. Uitzonderingen hierop zijn
de gegalvaniseerde ketels (garantietermijn van 10 jaar) en de modellen uit de professionele HL/HK/K
serie (garantietermijn van 3 jaar).

De garantie zal automatisch vervallen als er wijzigingen uitgevoerd zijn zonder toestemming van de
fabrikant of dat er onderdelen vervangen zijn welke niet origineel zijn. De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door ondeskundige behandeling of
onvoldoende onderhoud uit te voeren.

Garantieclaims worden enkel verleend indien de aanvraag met een complete garantieaanvraag
inclusief een aankoopbewijs zal worden aangeleverd. Wij adviseren u om de conditie en volledigheid
van de machine te controleren.

Garantievoorwaarden sinds 1-1-2018