Garantieaanvraag

Indien u een klacht heeft over een van onze producten dient u hiervoor een garantie aanvraagformulier via onze website in te vullen. Na ontvangst van het ingevulde formulier met een geldige aankoopfactuur, zullen wij u op de hoogte brengen over het verdere verloop van de procedure. Voor een juiste klachtafhandeling is het belangrijk dat wij voldoende informatie van u ontvangen.

  • Als de goederen hersteld zijn zullen wij deze retour sturen. Indien het geen garantie betreft zullen wij een kostenopgaaf sturen. Bij garantieaanvragen welke na beoordeling niet onder garantie blijken te vallen zullen de afhaal/verzend - en onderzoekskosten doorberekend worden.
  • Eigen arbeidsuren vallen niet onder garantie en zullen niet vergoed worden.
  • Indien wij voor de afwerking van een klacht vervangende goederen leveren, zullen wij deze eerst factureren. Na een positieve garantiebeoordeling zullen wij deze crediteren.
  • De garantietermijn op onze producten is 2 jaar na verkoop aan de klant. Uitzonderingen hierop zijn de gegalvaniseerde ketels (garantietermijn van 10 jaar) en de modellen uit de professionele HL/HK/K serie (garantietermijn van 3 jaar).
  • De garantie zal automatisch vervallen als er wijzigingen uitgevoerd zijn zonder toestemming van de fabrikant of dat er onderdelen vervangen zijn welke niet origineel zijn. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door ondeskundige behandeling of onvoldoende onderhoud uit te voeren.
  • Garantieclaims worden enkel verleend indien de aanvraag met een complete garantieaanvraag inclusief een aankoopbewijs zal worden aangeleverd. Wij adviseren u om de conditie en volledigheid van de machine te controleren.

Garantie aanvraag formulier

Graag zoveel mogelijk informatie doorgeven.

*Let op: U dient de aankoopnota aan uw klant nog te mailen naar info@airpress.nl onder vermelding van garantieaanvraag