Prijswijziging producten

Leeuwarden, 1 januari 2019

Enkele prijzen zullen per 01-02-2019 worden aangepast, dit betreft de volgende productgroepen:

  • Zuigercompressoren HL-Serie
  • Zuigercompressoren HK-Serie
  • Zuigercompressoren GK-Serie
  • Zuigercompressoren K-Serie
  • Schroefcompressoren X-Serie
  • Persluchtketels

Vraag uw accountmanager voor meer informatie en de meest recente prijslijst. 

Prijsverhoging verzendkosten

Leeuwarden, 9 januari 2019

Het zal u ook niet zijn ontgaan dat prijzen van grondstoffen, brandstoffen, afvalstoffen en transport in de afgelopen periode aanzienlijk zijn gestegen.

Hierdoor worden wij geconfronteerd met prijsverhogingen van onze transporteurs. Tot op heden hebben we de prijzen voor kleine pakketten ongewijzigd kunnen houden, maar inmiddels ontkomen ook wij niet aan het verhogen van onze verzendkosten voor kleine pakketten.

Daarom zijn wij genoodzaakt per 1 februari een prijsstijging door te voeren op kleine pakketten. De verzendkosten zullen per 1 februari € 12,50 bedragen (voorheen € 10,00).